SHKFSH organizon kurse përgatitore për të gjithë të interesuarit që do të marrin pjesë në provimet për marrjen e titullit Kontabël i Miratuar.

Kurset mbulojnë të gjitha modulet: SKK, SNK, Legjislacion Fiskal dhe Tregetar, Kontabilitet i Avancuar, Fiskalitete.

E rëndësishme!

Të gjithë Kontabilistët e Miratuar (Aktivë dhe Jo Aktivë), sipas ligjit 10 091 dhe Rregullores së Bordit nr. 9 dt.27.02.2019 janë të detyruar që të jenë të trajnuar minimalisht 40 orë në vit.

Për të gjithë profesionistët, mbajtës te gradës KM, do tu jepet mundësia që të kryejnë trajnimin e vazhduar për vitin 2019 gjatë gjashtë muajve në vijim. 

Në komunikimet e vijueshme do të merrni informacionin për programin, kalendarin, vendin dhe kërkesat e tjera lidhur me tajnimin.

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë