Ju informojmë se kalendari i provimeve sipas disiplinave për sezonin 2014, i caktuar nga Autoriteti i Certifikimit, është si më poshtë:

Provimi i parë: Kontabilitet, raportim financiar dhe analiza e pasqyrave financiare - 3 maj 2014

Provimi i dytë: E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e e Shqipërisë, në masën që këto i nteresojnë auditimit ligjore të pasqyrave financiare - 24 maj 2014

Periudha e pranimit të kërkesave për t'u regjistruar në provimet e aftësisë profesionale do të jetë nga data 24 mars - 10 prill 2014 ora 16:00 - 19:00. Kërkesat për regjistrim i drejtohen Autoritetit të Certifikimit përmes sekretariatit të tij, pranë organizatës profesionale të ekspertëve kontabël të regjistruar (IEKA, Adresa: Rr.Elbasanit, Pallati EDIL-AL-IT).

Link: Lista me dokumentacionin e nevojshëm për Kandidatët për titullin "Kontabël i Miratuar"

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë