Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, organizon tryeza të rrumbullakëta në Elbasan dhe Durrës me temë  "Zbatimi për herë të parë i SKK-ve të përmirësuara".

Pjesëmarrësit në tryezë janë të ftuar të diskutojnë lidhur me problematikat e ndeshura në procesin e hartimit të pasqyrave financiare 2015 sipas SKK-ve të përmirësuara. Inkurajohen pjesëmarrësit të nxjerrin në pah çdo problem, të metë, paqartësi, etj në kushtet e zbatimit praktik të SKK-ve të përmirësuara, pse jo inkurajohen gjithashtu të sjellin edhe fakte konkrete lidhur me përmirësimin e konstatuar të cilësisë së informacionit financiar 2015 si pasojë e zbatimit të këtyre standardeve.

***(përfitimet dhe risitë në nivel teorik dihen...interes përbëjnë shembuj dhe fakte nga praktika)

Do të ishte me interes për tryezën që diskutimi të shtrihej në të dy planet:

a)  lidhur me zbatimin e ndryshimeve të reja që sollën SKK-të e përmirësuara;

b) lidhur me pasqyrat e reja financiare që përgatitën njësitë ekonomike për vitin 2015.

Diskutimet dhe problemet, parë në kënvështrimin e gjykimit profesional  të shumë prej profesionistëve, do t'i mundësojnë KKK-së një informacion të qartë mbi cilësinë, përfitueshmërinë dhe zbatueshmërinë e SKK-ve të përmirësuara si dhe nevojën për ndonjë amendim të shpejtë të tyre për ndonjë çështje të caktuar.

 

Rrethi ELBASAN

Date 27.04.2016

Mjediset e IMPERIAL HOTEL (0542 53051)

Ora 10:00 - 12:00

Pjesemarres:

SHKFSH    15 persona


Rrethi DURRËS

Date 29.04.2016

Mjediset e Hotel ARAGOSTA (0522 26477)

Ora 10:00 - 12:00

SHKFSH    15 persona

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë