Keshilli Kombetar i Kontabilitetit ne date 18.02.2016 organizon seminarin me teme "Paraqitja e pasqyrave financiare sipas SKK-ve te permiresuara".

Gjate seminarit, stafi i KKK do te shpjegoje:

a) paraqitjen e informacionit 2014 ne pasqyrat 2015;

b) tepricat e llogarive perkatese qe do te paraqiten ne zerat dhe nenzerat e pasqyrave;

c) shpjegime te detajuara per plotesimin e pasqyres se te ardhurave gjitheperfshirese;

d) te tjera informacione dhe shpjegime sipas kerkesave te pjesemarresve;

Seminari zhvillohet ne date 18.02.2016, ora 09:00 - 11:00, ne mjediset e Grand Hotel Tirana (ndodhet brenda ish-bllokut, ngjitur me Banken Intesa).

Janë të ftuar të aplikojne per pjesemarrje anetaret e SHKFSH duke plotesuar formualrin ne linkun ne vijim:

http://shkfsh.org/portali-elektronik/seminar-paraqitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-skk-ve-te-permiresuara

Aplikimet per pjesemarrje mbyllen ne date 16 Shkurt 2016. Nisur nga kapaciteti i salles ku do te zhvillohet aktiviteti, do te ftohen te marrin pjese vetem 15-aplikantet e pare.

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë