Të dielën, në ambjentet e Hotel Tirana International, datë 20 Janar 2013, 09:00-13-00.

Programi i Konferencës:

SEANCA E PARË: 09.30 – 10.30

 09.00 Rregjistrimi i Pjesmarrësve,

 09.30 Çelja e Konferencës,

 Përshendetje të personaliteteve të ftuara në Konferencë,

 Pershëndetje të shoqatave homologe dhe organizmave të tjera,

 Përshëndetje të miqve të nderuar,

1. Profesionistet e kontabilitetit dhe te finances, përballë sfidave dhe detyrave të reja.

1. Sherif  BUNDO, Profesor, U. Tiranës

2. Roli i shkollës së lartë në formimin e qëndrueshëm professional të kontabilistëve të rinj

1. Beshir CICERI, Profesor, U. Tiranës

2. Agim BINAJ, Prof. Asoc. UB. Tiranës, Antar i KKK

3. Zhvillimet e reja në fushën e standardeve kontabël

1. Flutura KALEMI, Profesore, UB. Tiranës, Antar i KKK

2. Dori RISILIA, Doktore, UB. Tiranës

3. Rezarta PERRI, Prof. Asoc. U. Tiranës

SEANCA E DYTË: 11.00 – 12.30

4. Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë në 15 vite aktivitet

1. Lavdosh ZAHO, Profesor, U. Tiranës

2. Thanas DHIMARKO, Profesor, U. Tiranës, Ish Antar i KKK

3. Mensur SARAÇI, Kontabël i Miratuar, Ekspert

5. Kontabilistët përballë ndryshimeve dhe dinamikës në fushën fiskale

1. Sinan VRAPI, Master, Ekspert

2. Arqile MISHTAKU, Ekspert Kontabël,

6. Rregullimet ligjore dhe statusi i antarit të Shoqatës së kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë

1. Sokol HAJRO, Knadidat për Ekspert Kontabël, Kontabël i Miratuar, Drejtor ekzekutiv i SHKFSH

2. Vjollca KARAPICI, Profesore, U. Tiranës

3. Shpresa ÇELA, Kandidate në Shkollën e Doktoraturës, Pedagoge në U. Tiranës

4. Arta TABAKU, Kandidate ne Shkollen e Doktoratures, Pedagoge ne FEUT,

7. Bizneset shqiptare përballë riskut të tregut dhe të vlerësimit financiar

1. Robert LUKA, Doktor i shkencave, Pedagog në U. Tiranës

2. Evis KUMI, Kandidate e shkollës së Doktoraturës, Pedagoge në U. Tiranës,

8. Rritja e efiçensës së shërbimeve të kontabilitetit nëpërmjet lidhjeve të ngushta të kontabilistëve me profesionet e tjera

1. Altin SHEGANI, Profesor, Dekan i Fakultetit Juridik, UT

2. Altin TURHANI, Kandidat në Shkollën e Doktoraturës, Pedagog në Universitetin Elbasanit

3. Albana KULLOLLI, Kandidate në shkollën e Doktoraturës, Pedagoge Universiteti Shkodër,

9. Certifikimi i kontabilisteve dhe Ekspertëve kontabël në përmirësim të vazhdueshëm: Risi dhe sfida.

1. Anila TANKU, Profesore e Asociuar, Kryetare e Autoritetit te Certifikimit

2. Laura QORLAZE, Eksperte kontabël, Antare e Autoritetit të Certifikimit

10. Problemet që ka nxjerrë teknollogjia e Informacionit në praktikën e shërbimeve të kontabilitetit të informatizuar

1. Gerdi LITO, Knadidat në shkollën e Doktoraturës, Pedagog në U. Tiranës

2. Ilir BINAJ, Kandidat në shkollën e Doktoraturës, Ekspert Kontabl,

MBYLLJA E KONFERENCËS

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë