Portali Elektronik i SHKFSH-së

Lutemi për cdo pyetje apo paqartësi na kontaktoni duke klikuar këtu.

Formular për Aktualizimin e të Dhënave të Anëtarësisë (FADA) 

 

(Sipas rregullores/kërkesave të BMP)

 

Të dhënat personale:

Edukimi:


Statusi:


Karriera Profesionale:


Dokumentacion (Skanuar):


Nënshkrimi:

Lutemi nënshkruani duke shkruar emër mbiemër në kutizën më sipër.
Pasi të shtypni butonin Dërgoje (më poshtë), do të merrni konfirmimin në emailin tuaj bashkë me të dhënat bankare për pagesën e kuotës së anëtarësisë.

  Refresh Captcha  
 

Duke shtypur "Dergoje" konfirmoj qe te dhenat e mia te depozituara nepermjet ketij formulari, te publikohen nga SHKFSH ne rregjistrin e saj publik, sipas kerkesave te ligjeve dhe akteve nengjore ne fuqi.

 

SHKFSH SIGURON ÇDO ANËTAR SE TË DHËNAT QË MBËRRIJNË NË BAZËN E TË DHËNAVE TË SAJ SHOQATA I SIGURON ME SISTEMIN E SIGURISË MË TË LARTË DHE NJËKOHËSISHT ËSHTË E PËRKUSHTUAR TË ZBATOJË RIGOROZISHT TË GJITHË KUADRIN LIGJOR NË MBROJTJE DHE RESPEKTIM TË ÇDO VEPRIMI TË LIDHUR ME TË DHËNAT E PËRDORUESVE, ASHTU SIÇ EDHE PËRCAKTOHET NGA KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, LIGJI NË FUQI (NR. 9887 DATË 10.03.2008) "PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE" DHE AKTET NËNLIGJORE NË PLOTËSIM. BAZUAR NË LIGJIN NR. 9887 DATË 10.03.2008 ANËTARI, NËPËRMJET NJË KËRKESE, KA TË DREJTË TË KËRKOJË TË SHOHË TË DHËNAT E TIJ PERSONALE DHËNË VULLNERARISHT, APO TË KËRKOJË KORRIGJIMIN E TYRE.

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mail[email protected]
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë